Vår personal

Jens Peder Mårtensson

Platschef
Tel: 0950-121 50
jenspeder@lyxdemo.se

Monica Forsberg

Ekonomichef
Tel: 0950-121 60
monica@lyxdemo.se

Patrik Jonsson

Säljchef
Tel: 0950-121 41
patrik@lyxdemo.se

Kristoffer Ström

 Säljare
Tel: 0950-121 42
crille@lyxdemo.se

Joakim Pousette

Säljare
Tel: 0950- 121 47
joakim@lyxdemo.se

Lars Värnberg

Säljare
Tel: 0950-121 44
lars.varnberg@lyxdemo.se

Simon Rohdin

Säljare
Tel: 0950-121 43
simon@lyxdemo.se