Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos oss genomgår bilen en miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall tas om hand och destrueras. Användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%. Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.

Kom till oss med bilen, glöm inte ta med det senaste gula reg-beviset (del 2) och din legitimation så ordnar vi resten.